JUSSJÖN

Det som idag är Jussjön var tidigare en del av byn Rishöjden, som ligger söder om Jussjöhöjden. Hans Hansson Lås från Dalarna var den förste nybyggaren på Jussjön. Den 17 mars 1824 sökte han avvittringsförrättning, för att få tillträde att bruka området. Bonden på Rishöjden hade inget emot att stycka av sin mark, eftersom han inte ansåg sig behöva så mycket mark. Genom att avstycka mark fick han även lägre skatt, vilket han nog gillade.

Jussjön kronoallmänningstrakt mättes upp till 1250 tunnland, 26 3/4 kappland duglig mark, förutom 613 tunnland 8 kappland impediment. För denna areal bestämdes skattetalet till 12 seland. Nästa år 1825 började han att odla upp stället. Nybygget fick 50 frihetsår, med tillägget att sedan 3/4 av frihetsåren uppnåtts skulle halv skatt betalas till kronan. Lås stannade kvar på gården till år 1836 varefter stället bytte ägare ett antal gånger åren framöver.

Den 14 juni 1875 var frihetsåren tillända och Jussjön blev ett skattehemman och full skatt skulle nu betalas. Den som brukade stället vid den tidpunkten hette Carl Rinman och han sålde år 1883 4 seland till Björkå AB och 8 seland till Forss AB. Bolagen samägde då hemmanet Jussjön 1:1 med andelarna 2/3 resp. 1/3 och Hans Abram Nilsson Forsén blev landbonde och skötte djur och åkermark. År 1886 blev det laga skifte i byn och hemmanet klövs då i två delar efter skattetalen. Huvudgården och den norra delen av skogen tillföll Forss AB som fick fastighetsbeteckningen Jussjön 1:3, medan den södra delen av skogsskiftet tillföll Björkå AB och blev Jussjön 1:2.

Jussjön 1:2 bestod då enbart av skogsmark och landbonde Forsén fick nu flytta dit och börja odla upp mark uppe på Jussjöhöjden ca 2,5 km söder om huvudgården på närmare 350 meters höjd över havet. Det var nog en tuff uppgift att bli förvisad från huvudgården nere vid sjön för att bli nyodlare uppe på höjden. Forsén stannade på Jussjöhöjden till 1891 och sedan har det bott folk där i olika perioder. När Evert Erikssons familj bodde där åren 1956-1961 fick barnen gå i skola i Ed. De sista bofasta på stället var Harry och Ines Nyberg samt hustruns broder Erik Stridsberg. De bodde där till 1983, varefter stället blev öde. Idag är gården utstyckad medan hemmanet ägs av SCA AB.

Huvudgården vid sjön fick ny arrendator 1888, nämligen Jon Andersson från Byvattnet, som stannade där till 1891. Sedan har det bott olika arrendatorer där, den har tjänat som faktorsbostad och därefter som sommarställe. Gården är nu utstyckad och hemmanet ägs av Holmen AB. Huvudgården licker mycket vackert till vid östra änden av Stor-Aspsjön. Det har även funnits en banvaktsstuga i byn. Ca en kilometer väster om byn, på södra sidan av Stor-Aspsjön, låg en timmerkoja som kallades Långholmen. Den låg inne på Hällås mark och där bodde stundtals många skogsarbetare och timmerkörare.

Referenslista:

Hellström Åke (2004) Skorped: Kvarnar, sågar kraftstationer och sällsamheter från flydda tider, eget förlag

Näslund A-G, Olsson P, Sundin P, Sundin S Z (1998) Sidensjö och Skorped: Släkter och gårdar, eget förlag