Detta händer med din ansökanAlla inkomna mail och brev läses och sorteras i olika mappar. När ansökningstiden börjar närma sig deadline görs en grovgallring varav ett visst antal blir kallade till ett studiebesök/intervju. Efter detta görs sedan den slutgiltiga uttagningen. Var gärna aktiv med att boka studiebesök.

Det är bara Ni som tas ut till besök som får svar. Ni som inte får något svar inom två veckor från att ansökningstiden har gått ut kan utgå från att Ni inte har blivit uttagna. Ni kan dock komma att kallas till möte vid ett senare tillfälle.

Hör gärna av er när ansökningstiden har gått ut för ett förhandsbesked.

Bekräftelse om antagning görs i första hand via mail, men Ni kan också bli uppringda.Även om Ni inte har fått svar inom utsatt tid så står Ni ändå kvar som reserver. Det innebär att Ni kan bli kontaktade närsomhelst om den ordinarie personen får förhinder av olika slag.

Ni får gärna ställa frågor i Era mail. Alla frågor besvaras via vändande E-post. Det betyder att Ni måste använda Er egen E-mail när Ni ställer frågor.