Skorped sockens folkmängd

Avser myndiga personer den 31 december resp. år


By
2015
2016
Skillnad
 
Aspeå
3
3
0
Byvattnet
11
11
0
Holm
10
9
-1
Lännäs
44
45
+1
Önskan
61
58
-3
Johannesberg
5
2
-3
Skorpedsbyn
151
156
+5
Degersjö
2
2
0
Mosjö
91
91
0
Uberg
32
33
+1
Djupsjö
50
49
-1
Sjöland
13
14
+1
 
Skorpeds socken
473
473
0
 
Överå
34
33
-1
 

Skorpeds socken hade vid årsskiftet totalt 473 myndiga personer från 18 år och uppåt. Samma antal personer jämfört med senaste mätningen 2015-12-31. Första året på länge som det inte minskar.

Johannesberg och Önskan har tappat mest (-3), medan Skorpeds by ökat mest (+6). Aspeå, Byvattnet, Degersjö och Mosjö har oförändrat antal.

Skorpeds äldsta invånare den 31 december 2016: