Skorped sockens folkmängd 2019-01-01

Avser myndiga personer den 1 januari resp. år


By
2016
2017
2018
2019

Förändring senaste året

 
Aspeå
3
3
3
4
+1
Byvattnet
11
11
9
9
0
Holm
10
9
9
10
+1
Lännäs
44
45
43
44
+1
Önskan
61
58
56
59
+3
Johannesberg
5
2
3
3
0
Skorpedsbyn
151
156
150
159
+9
Degersjö
2
2
2
2
0
Mosjö
91
91
87
82
-5
Uberg
32
33
32
33
+1
Djupsjö
50
49
52
57
+5
Sjöland
13
14
15
13
-2
 
Skorpeds socken
473
473
461
475
+14
 
Överå
34
33
34
36
+2

Skorpeds socken hade vid årsskiftet 2018/2019 totalt 475 myndiga personer från 18 år och uppåt. En ökning med 14 personer jämfört med föregående årsskifte.
De enda byarna som minskat är Mosjö (-5) och Sjöland (-2). Byar som ökat är Skorpedsbyn (+14), Djupsjö (+5), Önskan (+3), Aspeå, Holm, Lännäs och Uberg (+1). Övriga byar har oförändrat antal. Gränsbyn Överå ökade med 2 personer.

Skorpeds äldsta invånare den 1 januari 2019: