Skorped sockens folkmängd 2021-01-01

Avser myndiga personer den 1 januari resp. år


By
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Förändring senaste året

 
Aspeå
3
3
3
4
2
2
0
Byvattnet
11
11
9
9
9
5
-4
Holm
10
9
9
10
10
11
+1
Lännäs
44
45
43
44
47
45
-2
Önskan
61
58
56
59
57
54
-3
Johannesberg
5
2
3
3
4
5
+1
Skorpedsbyn
151
156
150
159
146
151
+5
Degersjö
2
2
2
2
2
2
0
Mosjö
91
91
87
82
85
83
-2
Uberg
32
33
32
33
33
30
-3
Djupsjö
50
49
52
57
55
57
+2
Sjöland
13
14
15
13
13
12
-1
Skorpeds socken
473
473
461
475
463
457
-6
Överå
34
33
34
36
38
35
-3

Skorpeds socken hade vid årsskiftet 2020/2021 totalt 457 myndiga personer från 18 år och uppåt. En minskning med 6 personer jämfört med föregående årsskifte.
De byar som minskat mest är Byvattnet (-4) samt Önskan, Uberg, Överå (-3). Byar som ökat mest är Skorpedsbyn (+5) och Djupsjö (+2).

Skorpeds äldsta invånare den 1 januari 2021: