Skorped sockens folkmängd 2020-01-01

Avser myndiga personer den 1 januari resp. år


By
2016
2017
2018
2019
2020

Förändring senaste året

 
Aspeå
3
3
3
4
2
-2
Byvattnet
11
11
9
9
9
0
Holm
10
9
9
10
10
0
Lännäs
44
45
43
44
47
+3
Önskan
61
58
56
59
57
-2
Johannesberg
5
2
3
3
4
+1
Skorpedsbyn
151
156
150
159
146
-13
Degersjö
2
2
2
2
2
0
Mosjö
91
91
87
82
85
+3
Uberg
32
33
32
33
33
0
Djupsjö
50
49
52
57
55
-2
Sjöland
13
14
15
13
13
0
 
Skorpeds socken
473
473
461
475
463
-12
 
Överå
34
33
34
36
38
+2

Skorpeds socken hade vid årsskiftet 2019/2020 totalt 463 myndiga personer från 18 år och uppåt. En minskning med 12 personer jämfört med föregående årsskifte.
De byar som minskat är Skorpedsbyn (-13) samt Aspeå, Önskan, Djupsjö (-2). Byar som ökat är Lännäs och Mosjö (+3) samt Johannesberg (+1). Övriga byar har oförändrat antal. Gränsbyn Överå ökade med 2 personer.

Skorpeds äldsta invånare den 1 januari 2020: