Skorped sockens folkmängd 2022-01-01

Avser myndiga personer den 1 januari resp. år


By
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Förändring senaste året

 
Aspeå
3
3
3
4
2
2
1
-1
Byvattnet
11
11
9
9
9
5
7
+2
Holm
10
9
9
10
10
11
12
+1
Lännäs
44
45
43
44
47
45
47
+2
Önskan
61
58
56
59
57
54
56
+2
Johannesberg
5
2
3
3
4
5
5
0
Skorpedsbyn
151
156
150
159
146
151
150
-1
Degersjö
2
2
2
2
2
2
2
0
Mosjö
91
91
87
82
85
83
80
-3
Uberg
32
33
32
33
33
30
30
0
Djupsjö
50
49
52
57
55
57
56
-1
Sjöland
13
14
15
13
13
12
14
+2
Skorpeds socken
473
473
461
475
463
457
460
+3
Överå
34
33
34
36
38
35
37
+2

Skorpeds socken hade vid årsskiftet 2021/2022 totalt 460 myndiga personer från 18 år och uppåt. En ökning med 3 personer jämfört med föregående årsskifte.
Den by som minskat mest är Mosjö (-3), medan byarna som ökat mest är Byvattnet, Lännäs, Önskan, Sjöland, samt gränsbyn Överå (+2).
Skorpeds 3 äldsta invånare den 1 januari 2022: