Ansök här

Sommarjobb 2021 Vad händer med min ansökan?


Röjare 2 platser

Sista ansökan 31 maj

Arbetet innebär att gå och trimma gräs med röjsåg i diken och slänter. Arbetstid 7-16.

Totalt 6-8 dagar uppdelat i 2 perioder

Vecka 25 och 31.